Ja czuję! Ja buduję!
Program nauki budowania pozytywnych relacji ze światem dla przedszkolaków i ich rodziców
Show Menu

Warsztaty

W ramach programu w 10 gdańskich przedszkolach odbędą się po 2 warsztaty skierowane do najstarszych grup przedszkolaków.

Warsztaty prowadzi Agnieszka Sikora, z wykształcenia pedagog i psycholog oraz trener, która od wielu już lat regularnie prowadzi warsztaty i szkolenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym kadry nauczycielskiej) we współpracy ze Stowarzyszeniem PROM*kultura oraz na zlecenia innych niż Stowarzyszenie podmiotów.

Metody wykorzystane na zajęciach:

  • Artterapia – kładąca nacisk na rozbudzanie w dzieciach wrażliwości artystycznej, rozwijanie zdolności manualnych oraz wspieranie i wzbogacanie wyobraźni dziecka.
  • Gry i zabawy interakcyjne – wspierające rozwój dziecka na wszystkich jego poziomach, pozwalających na nieskrępowane wyrażanie siebie i swoich uczuć oraz na swobodne wchodzenie w interakcje z innymi dziećmi.
  • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – stanowiąca system ćwiczeń i zabaw wywodzących się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w relacji z rodzicem. Metoda ta wspomaga rozwój psychoruchowy dziecka po przez dotyk, ruch, relacje fizyczne, społeczne oraz emocjonalne z innymi osobami.

Cel warsztatów „Ja czuję! – Ja buduję!”:

• nabywanie umiejętności pozwalających dziecku radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych w grupie rówieśniczej, jak również w relacji dziecko – dorosły,
• zapoznanie dzieci z systemem ogólnie przyjętych norm społecznych oraz wdrażanie ich w życiu codziennym,
• poszerzanie umiejętności psychosocjalnych takich jak: komunikacja i praca w grupie, empatia, asertywność, rozpoznawanie i nazywanie uczuć, podejmowanie decyzji, rozwijanie odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka, samoakceptacja oraz akceptacja innych,
• pośrednia edukacja rodziców umożliwiającą wspieranie wyżej wymienionych założeń poprzez przekazanie rodzicom specjalnie dla nich przygotowanych materiałów z warsztatów.

 

W ramach warsztatów dzieci otrzymają ulotki informacyjne dla rodziców, a do przedszkola trafi komplet materiałów dydaktycznych dla wychowawców oraz zestaw dwóch książek do szkolnej biblioteki.